петак, 7. јун 2013.

Novi dizajn sajta

Dizajn sajta u funkciji korisnika

Jednostavno, Internet se menja. Zahtevi posetioca su sve veći, sve su probirljiviji i vlasnici sajtova moraju da se prilagodjavaju trendovima i tržištu.

Novi dizajn sajt Invekta je upravo u funkciji korisnika. Jednostavan, profesionalan, funkcionalan, pregledan i i dovoljno elegantan.Pravi primer borbe vlasnika sajta sa trendovima, okrenutost posetiocu,potencijalnim korisnicima kao najvažnijem faktoru koji   utiče na razvoj njihove web stranice na Internetu.

Jedna od karaktersitičnih stranica je čišćenje nameštaja.