уторак, 29. март 2022.

Krevetne stenice

 

Stenice su mali, krilati insekti smeđe boje koji pripadaju redu riličara. Telo im je pokriveno dlačicama. Na glavi se nalaze ispupčene i dobro razvijene oči, kao i antene. Usni aparat je prilagođen za bodenje i sisanje pomoću rilice. Odrasle stenice imaju pljosnato telo veličine semena jabuke. Nakon hranjenja telo se uveća pet do šest puta i dobija tamnocrvenu boju.

Stenice ne mogu da lete, ali se veoma brzo kreću po podovima, zidovima i plafonima. Ženka polaže i do 5 jaja dnevno, veličine zrna prašine. Nakon 5 do 22 dana iz jaja se izležu larve, male kućne stenice, koje posle petog presvlačenja polno sazrevaju. Pod povoljnim uslovima mogu imati tri ili više generacija godišnje. 


Gde se kriju stenice?


Stenice mogu ući u vaš dom neprimetno i lako preko prtljaga, putnih torbi, odeće,  polovnih kreveta i drugih predmeta. Njihov tanani oblik tela im omogućava da se uvuku u sićušne pukotine i procepe debljine kreditne kartice. Stenice nemaju gnezda kao mravi ili pčele, ali obično se nalaze u grupama na skrivenim mestima. Obično se kriju u dušecima, drvenim krevetima, uzglavljima, ramovima kreveta i slika, lajsnama od parketa. Uglavnom se kreću u krugu od tri do šest metara od kreveta i prostora za sedenje. Zavlače se u najmanje pore nameštaja odakle lako dolaze do svog izvora hrane. 

Vremenom mogu preći iz spavaće sobe u pukotine ili druga zaštićena mesta. Takođe se mogu proširiti u susedne sobe ili stanove. Pojava stenica nije uvek posledica nehigijene, mogu se naći kako u besprekorno čistim objektima tako i u prljavim. Svakako da uredno održavanje soba može pomoći u smanjenju broja lokacija na kojima se one mogu sakriti.Kada stenice ujedaju?


Stenice danju miruju zbog čega ih je veoma teško pronaći, a aktivne su noću kada nema svetla i vibracija. Tada izlaze iz svojih skrovišta, kreću u napad i usnim aparatom za bodenje sisaju krv domaćina. Hrane se od tri do deset minuta dok ne prikupe toliko krvi da budu mirne danima, a zatim se neprimetno povlače. Zanimljivo je da ih privlači izdahnuti ugljen dioksid. Sposobne su da registruju razliku između količine ugljen dioksida koju osoba ispušta u toku sna ili u budnom stanju.

Stenice ujedaju one delove tela koji su otkriveni tokom spavanja (lice, vrat, ruke). One ubrizgavaju antikoagulant koji sprečava zgrušavanje krvi, ali i sastojak koji izaziva utrnuće kako bi ubod bio bezbolan. Na mestu uboda čovek oseća neprijatan svrab. Mogu da prenesu zarazne bolesti jer dolaze direktno u kontakt sa krvlju. Prouzrokuju brojne zdravstvene probleme, osip na koži, alergijske reakcije i psihološke simptome.

Stenice su veoma otporne. Bez hrane mogu da izdrže i pola godine, a na temperaturama nižim od 15 C miruju. Mogu da hiberniraju do dve godine. Može se reći da su postale veoma značajne štetočine 21. veka pošto su uglavnom rasprostranjene u urbanim sredinama. One su našle nove načine da se veoma brzo i efikasno umnožavaju.


Znaci infestacije stenicama


Stenice je veoma teško otkriti. Neki od pokazatelja njihovog prisustva u kući mogu biti: 

 • Karakteristične promene na koži
 • Male krvave fleke na posteljini i jastučnicama
 • Crne mrlje na dušeku i ispod njega koje predstavljaju izmet stenica
 • Ostaci njihove kože koja ostaje nakon što one istrunu
 • Ustajali, neprijatan miris koji prouzrokuju žlezde koje se kod odraslih stenica nalaze na grudnom regionu.
   

Uništavanje stenica


Zahvaljujući upotrebi pesticida stenice su u mnogim zemljama nestale. Međutim, poslednjih decenija njihov broj se povećao zbog sve većih migracija ljudi. 

Uništavanje stenica je složen proces i započinje čišćenjem mesta na kojima one žive. 

Čišćenje zaraženih područja će biti korisno u kontrolisanju stenica, ali njihovo istrebljenje obično zahteva stručan hemijski tretman - dezinsekcija protiv stenica.

Ako pronađete znake infestacije stenicama, najbolje je u najkraćem mogućem roku kontaktirati stručno osoblje firme Eko End, kako biste ih uništili i sprečili da se ponovo pojave. 

Pogledajte bonus video

 

Izvor: Eko End

четвртак, 24. март 2022.

Nova era privatnog avio-transporta: letelice koje emituju manje zagađenja u atmosferu!

 

 

Avionski transport je veliki zagađivač vazduha, a privatni avioni uzimaju sve veće učešće u rastu CO2 i drugih gasova. Poslednjih 15 godina je zabeležen veliki rast zagađenja koji se dešava uporedo sa rastom broja privatnih letova. Neka procena je da je samo u Evropi zagađenje poraslo za 31% između 2005 i 2019. godine.

Kakva je situacija sada, a šta se očekuje u budućnosti? Šta to znači za privatan avio transport?

Pročitajte sve informacije u daljem nastavku teksta.

Veliko zagađenje malih letelica je ogroman problem

Prema nekim istraživanjima privatni letovi imaju 10 puta veće zagađenje od komercijalnog transporta po putniku, a čak 50 puta veće nego što je zagađenje prevozom vozom.

Ovo je činjenica sa kojom su se avio-prevoznici morali susresti pre ili kasnije. Klima se nepovratno menja i važno je da se svaki vid zagađenja smanji. U situaciji kada se sve više vidi značaj privatnih letova jasno je da se dolazi do neodržive situacije. Efekat većeg broja letova se vidi, osetan je i čini značajan udar na očuvanje planete.

Brojke kažu ovako:

 • Boing 737 sa 200 putnika sagori 750 galona goriva po satu leta. Jedan galon pravi 9.57kg CO2. Što su letovi duži to je zagađenje veće. Po jednom putniku tokom nekoliko sati leta u ovakvom avionu iznosi oko 100 kg.
 • Cesna XLS koja prevozi između 6 i 8 putnika sagori 210 galona po satu. Ipak, kada se to podeli na broj osoba u avionu za par sati leta zagađenje po osobi je 860 kg.

Treba napomenuti i to da svetske organizacije shvataju da problem i da on obuhvata i komercijalni i privatni transport. Male letelice su brze, lete na višim visinama, ali i troše manje goriva pa će biti lakše pronaći zamenu za trenutna fosilna jedinjenja.

Do sada se radilo na podizanju svesti i plaćanju većeg poreza, ali jedino rešenje je dugoročno smanjenje zagađenja.

Kakve se mere preduzimaju?

„4AIR“ je jedan od programa koji želi da nađe održivo rešenje za značajno smanjenje uticaja avio-saobraćaja na životnu sredinu. Program se odnosi i na komercijalne i na privatne letove i reč je o osmišljavanju načina da avioni pređu na drugači tip goriva, onaj koji neće imati veliko zagađenje.

Preporuke su i da se:
 

 • Do 2030. pređe na letelice koje koriste hidrogen ili struju za letove ispod 1.000km, što znači izbacivanje kerozina za većinu preleta.
 • Veće takse na letove koji koriste fosilna goriva počev od 2030. godine
 • Stimulisanje kompanija za uvođenje novih tehnologija

Cilj je potpuno smanjenje zagađenja!

Naučnici pokušavaju da pronađu načine kako da zelenu tehnologiju prilagode za male letelice i na taj način u potpunosti zamene sadašnje gorivo. To bi u praksi značilo ne samo smanjenje zagađenja CO2 već redukovanje i svih drugih isparenja koja nastaju prilikom leta.

Privatne avio-kompanije su posvećene pronalasku načina za prelazak na takva goriva jer će to smanjiti takse i doprineti većem broju putnika, ali i dalji razvoj ove grane letova.

Jedna od glavnih ideja je da se najveći zagađivači u klasi prilagode za letove na solarni pogon. Trenutno se posmatraju projekti koji su razvijeni u Indiji od strane „Adani Group“, a koja je generisala i do 80 % električne energije za nekoliko gradova Indije putem solarnih panela. Naravno da je takav rezultat doneo smanjenje CO2 u atmosferu.

Kada se proizvedu baterije koje se pune na sunčevu energiju i budu dovoljne da podrže višečasovne letove, dogodiće se revolucija u postojećem avio saobraćaju. Takvu tehnologiju sasvim sigurno mogu da podrže male letelice pa se u godinama pred nama očekuje i ovakav pomak.

Postoji i šira slika celog ovog plana, a to je proširenje istraživanja i više posla za tehničare i naučnike na jednu potpuno novu granu transporta. to će dovesti do zapošljavanja većeg broja ljudi i otvaranja novih radnih mesta.

Budućnost privatnog avio-transporta

Ekološki prihvatljiva goriva će dovesti do niže cene iznajmljenih letova što će dodatno privući putnike, pa se u narednim godinama očekuje još veći rast ove grane avijacije. Osim onih kojima je cena važna, novi putnici će biti i oni koji se nisu slagali sa većom emisijom gasova, a sa novim letelicama će imati mogućnost da prelaze velike razdaljine, a da ujedno i čuvaju prirodu.

Neki od koraka su odavno preduzeti, pre svega doniranjem sume novca koja će smanjiti zagađenja iz drugih izvora, ali to nije dovoljno. Iznajmljivanje privatnih letova je budućnost i kao takva mora biti ekološki prihvatljiva. Zato se radi na pronalasku rešenja koje će ne samo smanjiti emisiju CO2 nego u potpunosti preći na nove tehnologije koje čuvaju prirodu.

Od takve budućnosti nas deli jako malo, šta vi mislite, kako će izgledati avio - transport kada male letelice budu letele na električnu energiju, letovi budu jeftiniji, a udobnost kao da se leti na prvoj klasi komercijalnog leta? Koliko je važno da pronalazimo takve tehnologije? Ostavite nam komentar nakon čitanja ovog teksta, čekamo ih!


Autorski tekst: Srbijaspace.rs

уторак, 22. март 2022.

Pismeno prevođenje pravne i sudske dokumentacije

sudski prevodioci


U slučajevima vođenja sudskih sporova u Republici Srbiji, a čije strane u sporu žive na teritoriji neke strane zemlje, česta je praksa da se dokumenta koja se podnose sudu u dokaznom postupku prvo prevode sa engleskog jezika na srpski. Sudovi često zahtevaju da takva dokumenta budu snabdevena pečatom Apostille, ako je država koja je izdala dokument, potpisnica Haške konvencije. 

Takva dokumenta se uvek prevode u više primeraka i obavezno je da prevod i izvornik (kopija) budu spojeni ili povezani jemstvenikom. To su često lekarska uverenja, uverenja o državljanstvu, izvodi sa računa ili bilo šta čime stranke u sporu pokušavaju nešto da dokažu ili opravdaju.

Ako je reč o ostavinskom postupku naši državljani koji žive u inostranstvu mogu da daju nasledničke izjave u državi svog prebivališta što se takođe obavezno prevodi na srpski jezik kako bi bilo prihvatljivo na sudovima u Republici Srbij
i.

Punomoćja koja takva lica daju svojim advokatima za zastupanje pred našim sudovima, a koja su overena pečatom javnih beležnika u inostranstvu takođe moraju da se prevedu sa engleskog na srpski jezik. Čak iako je punomoćje sastavljeno na srpskom jeziku, overa javnog beležnika je na stranom jeziku i mora da se prevede sa engleskog na srpski jezik.

U slučaju da je naš državljanin ostvario pravo na penziju u inostranstvu ili stekao određeni staž osiguranja, ili pokušava da ostvari pravo na penziju u našoj zemlji, potrebno je da prevede sa engleskog na srpski jezik potvrde kojima dokazuje svoje pravo.

Ukoliko je reč o priznavanju strane sudske odluke, ona se može izjednačiti sa odlukom domaćeg suda i proizvoditi dejstvo u Republici Srbiji samo ako je priznata od strane domaćeg suda. 

Stranka podnosi zahtev za priznanje strane sudske presude višem sudu, prilaže overeni prevod presude na srpski jezik, snabdeven pečatom Apostille ili ako država nije potpisnica Haške konvencije, legalizovan dokument, čime počinje postupak priznanja.

O podnetom zahtevu za priznanje strane sudske presude odlučuje sud donošenjem rešenja o priznanju. Inostrana sudska odluka dostavlja se u originalu i mora da sadrži potvrdu nadležnog stranog suda o pravosnažnosti te odluke. Ako inostrana odluka ne sadrži klauzulu pravosnažnosti, domaći sud neće izvršiti priznavanje.

Kada je reč o priznanju strane sudske presude o razvodu braka, njeno priznanje obično traže naši državljani koji su se razveli u inostranstvu, a žele da ta presuda bude priznata u Srbiji kako bi se činjenica razvoda braka upisala u matičnu knjigu venčanih u Republici Srbiji.


Vodič za izbor rasvete za uređenje kuhinjeIzbor rasvete  za uređenje kuhinje je zaista veliki. Rasveta u kuhinji će omogućiti reflektovanje drugih površina kuhinje. Osvetliće zasigurno celu prostoriju. 

Za kuhinju se uglavnom kaže da je srce svakog doma. Kada provodimo vreme u kuhinji treba da se osećamo prijatno i komforno. Dakle to ne treba da znači  nužno skupo ni najmodernije opremanje. Dovoljna je mašta, volja, nekoliko dekorativnih elemenata i stvorićete kuhinju po vašoj meri. Ukoliko je kuhinja male površine dobra rasveta će je učiniti vizuelno većom.

Neprikosnoveni detalji u dekorisanju enterijera je definitivno moderna rasveta. Svaka domaćica mašta o jedinstvenoj i originalnoj kuhinji koja će biti inspirativna za kulinarstvo.


Za kuhinju su nam potrebni ekološki prihvatljivi materijali. Dakle to su materijali otporni na  vlagu, koji dobro podnose efekte hemikalija za domaćinstvo. Naravno potrebno je i da se materijal vizuelno prilagodi prostoru kuhinje. Sve više se poslednjih godina u uređenju kuhinje koriste led paneli. Oni su otporni i na toplotu, vlagu, paru i oštećenja. Oni će definitivno dodati eleganciju, vizuelno proširenje prostora i funkcionalnost. Zato se ne ustručavajte da ih postavite.

Kako odabrati rasvetu za kuhinju?


Treba znati kako odabrati najbolju rasvetu za  kuhinju. U svakoj prostoriji treba ostaviti neki svoj lični pečat, kao što to radimo i u drugim segmentima života. Uglavnom ljudi fokus stave na uređenje dnevne sobe. Za kuhinju je veoma bitno da bude odraz naše refleksije jer će nam boravak u njoj takođe biti prijatan. Dizajneri enterijera odlično znaju kako dobra  rasveta daje iluziju dodatnog vizuelnog prostora. Od tesne kuhinje možete dobiti iluziju da je kuhinja duplo veća. Samo je bitno pravilno mesto postavljanja rasvete. Još jedna važna funkcija je i povećanje svetlosti. 

Ukoliko je vaša kuhinja u vintage stilu onda su  lusteri i visilice pravi izbor za vas. Moderni eneterijer možete da upotpunite rasvetom u svedenoj formi ili, npr ugradnim osvetljenjem. Dok stakleni detalji savršeno odgovaraju svakom stilu.

Tipovi i vrste rasvete za  uređenje kuhinje


Postoje različite vrste rasvete koje možete odabrati da budu deo enterijera u vašoj kuhinji. Definitivno će dobra rasveta učiniti da prostor u kome spremate hranu izgleda i veće i svetlije. Ovo je osim toga i efikasan način da donesete i malo glamura. Jedan od tipova rasvete koji se sve više primenjuje u modernim kuhinjama jesu led trake.

Led trake  su odličan izbor za iluziju većeg prostora. Led crevo (traka)  se  naručuje po meri. Možete njime obložiti i zid, šank,  vrata, a takođe je odlično rešenje ukoliko imate kuhinjsko ostrvo.


Proleće je pravo vreme za renoviranje i adaptaciju prostora. Nemojte se plašiti da eksperimentišete sa rasvetom u kuhinji. 

Ako je u okviru kuhinje i trpezarija , možete kombinovati  više vrsta rasvete.

Dakle mogućnosti su ogromne, sigurni smo da ćete pomoću rasvete napraviti od kuhinje savršeno mesto.


#rasveta  #kuhinja #ledrasveta #uredjenjekuhinje #enterijeri #uredjenjedoma


понедељак, 14. март 2022.

Putovanje avionom sa decom

deca u avionuPorodična putovanja avionom su divno iskustvo. Letovanja na dalekim sunčanim destinacijama, poseta nekoj zanimljivoj i udaljenoj svetskoj metropoli, viđenja sa rodbinom koja živi na drugom kontinentu, sva ta dugačka rastojanja se lakše i brže pređu avionom. Deca vole avione i ta putovanja pamte ceo život.

Ali sa druge strane, deca (a posebno najmlađa) su puna energije i dugačko putovanje gde se ništa ne događa im veoma brzo dosadi. 

Držati ih nekoliko sati u zatvorenom prostoru aviona zna biti noćna mora za roditelje. Nema pauza i stajanja pored puta da se malo protegle noge i da se deca istrče i napune baterije. Mora se priznati i pored sve udobnosti i brzine letenja, u avionu se ne događaju previše stvari koja bi deci bila interesantna i koja bi zaokupila njihovu pažnju.

Ispred roditelja je veoma delikatan zadatak da svojim mališanima naprave put što zabavniji. U nameri da im pomognemo, izdvojili smo sledećih 8 saveta:Kako deci “skratiti” putovanje avionom


1. Informišite vašu decu o putovanju

Pre leta obavite sa decom razgovor i obavestite ih šta da očekuju. Iinformišite ih o letu, avionu, dužini putovanja, o odmoru koji ih čeka kada slete. Odgovorite na sva njihova pitanja i izgradite kod njih pozitivna očekivanja i uzbuđenje.

2. Planirajte vreme

Kada ste sa decom neke stvari duže traju, kao na primer putovanje do aerodroma, čekiranje na let, predaja prtljaga, ukrcavanje u avion, itd. Zato uvek planirajte dodatno vreme kako bi mogli sve završiti na vreme i sa što manje stresa


3. Birajte manje aerodrome


Razmotrite mogućnost korišćenja manjih aerodroma. Na manjim aerodromima i gužve su manje, procedure se brže završavaju, deca manje čekaju.

Birajte letove sa što je moguće manje presedanja na terćim aerodromima.

Postoje avio brokeri koji nude letove sa privatnim manjim avionima. Jeste skuplje, ali je putovanje daleko komfornije i lakše, što je posebno važno kada se putuje sa decom


4. Koristite rent a car

Kada stignete na odredište, za transport do vašeg hotela ili apartmana iznajmite auto u lokalnoj rent a car agenciji. Deca su već umorna od dosadnog putovanja avionom i ne treba im još jedna tura truckanja gradskim prevozom. Ukoliko je sezona i očekuje se gužva, preporučujemo da rezerišete vozilo nekoliko dana unapred.


5. Rezervišite najbolja sedišta

Većina kompanija izbor sedišta dodatno naplaćuje, ali kada putujete sa decom to se isplati.

Pokušajte da sednete u blizini putnika koji takođe imaju decu. Deca su po svojoj prirodi druželjubiva, počeće veoma brzo da se igraju, steći će nove prijatelje, razmeniti igračke, a drugi roditelji će svakako imati razumevanja.

Rezervišite sedišta u prednjem delu aviona zato što je buka od motora u tom delu manja.

Pustite decu da sede do prozora. Prizori pre poletanja i u toku leta (barem na neko vreme) će im biti zanimljivi, a i igranje sa roletnom je takođe zabavno. Osim toga, neće dosađivati drugim putnicima.

Ako imate više dece, sedite između njih i povremeno menjajte sedišta, svako od njih neka provede neko vreme do prozora. Tako će svi biti srećni i zadovoljni.


6. Ponesite dovoljno hrane i vode


Nema ništa gore ukoliko dete ogladni ili ožedni tokom puta. Ponuda na letovima je ograničena, tako da morate dobro da isplanirate njihove obroke. Bolje poneti veće količine sendviča, slatkiša, grickalica, lizalica koje će dobro doći ukoliko poletanje kasni ili let bude odložen na neko vreme.


7. Ne zaboravite igračke


Obavezno ponesite igračke, dečije knjige i društvene igre. Za prekraćivanje vremena odlične su i bojice, olovke i bojanke. Kod izbora igrački trudite se da ponesete i stare omiljene i nove igračke. Možete koristiti trik da svaku igračku zamotate ukrasnim papirom, kako bi se dete dodatno zaokupilo odmotavajući je.
Za veću decu, podesite video igrice, konzole, mobilne telefone.


8. Dajte primer svojoj deci


Trudite se da budete raspoloženi. Ukoliko dopustite da vas u toku leta obuzme briga, stres i napetost, to će preći i na vašu decu.

Dugačka putovanja avionom sa decom uopšte ne moraju da budu dosadna i stresna. Potrebna je samo dobra priprema i organizacija.

Zato razgovarajte sa njima, pevušite, opustite se, smejte se, budute veseli i pozitivni. Ne zaboravite da letite na odmor sa svojom porodicom, ima li nešto bolje od toga!