петак, 7. април 2023.

Najćešća pitanja i odgovori oko uvećanju grudi sa silikonskim implatantima

 

silikonski implatanti

1. Kakve ciljeve pokušavamo da postignemo operacijom uvećanja grudi?

Estetski hirurzi sa izraženim osećajem za lepo, skladno i harmonično teže prirodnom izgledu grudi, prirodnog oblika, koje su simetrične, bez vidljivih ožiljaka, bez vidljivih znakova proteze i sa veličinom koja odgovara drugim telesnim merama, odnosno u proporciji su sa čitavim telom pacijentkinje. Takvi zahtevi jesu visoki, ali se studioznim pristupom (analizom) – preoperativno, te pažljivim odabirom idealnog oblika, veličine, konzistencije implantata za konkretnu osobu i minucioznom tehnikom operacije mogu postići sjajni rezultati u najvećem broju slučajeva. Nikada se ne sme smetnuti sa uma koliko su nove dojke važne i za – intimni život pacijentkinje. Ponekad kod izrazito malih grudi – pacijentkinje moraju da naprave izbor šta im je važnije – veličina koja se na nagom telu prepoznaje kao estetska operacija ili prirodan oblik sa manjim implantatom. Primera radi – žena koja nema dovoljno žlezdanog i masnog tkiva da bismo napravili dovoljno veliku prirodnu dojku kakvu zahtevaju telesne proporcije – mora da odluči da li želi da napravi manje, prirodne dojke ili pak želi da ugradi veće proteze za zadovoljavanje telesnih proporcija, ali da istovremeno rizikuje da će deo proteze možda da se primećuje na golom telu. Tada moramo da napravimo kompromis u jednom pravcu.

2. Koje su psihofizičke koristi uvećanja grudi sa implantatima?

Koristi su pre svega psihičke. Ženama s malim dojkama ili sa dojkama neskladnog izgleda – ovi grudni implantati suštinski menjaju sliku o sebi, one se osećaju potpunije, ženstvenije, podignutog samopouzdanja i drugačije slike o sopstvnom telu. Žene koje su izgubile dojku zbog kancera pomoću ovih implantata pobeđuju osećaj invaliditeta i bolesti. Na sličan način pozitivan rezultat postižemo i kod izrazito malih dojki, koje su kod nas česte. Zatim kod mladih mama sa opuštenim, palim grudima koje su u velikoj meri izgubile svoj volumen, a koje ponovo žele dojke slične onima koje su imale pre porođaja. Postoji i fizički benefit koji se ogleda u većem zadovoljstvu u intimnom životu žene, obzirom da zbog povećanog samopouzdanja postaju opuštenije i otvorenije u intimnim trenucima, što je za svako ženu važno! Tokom dugih razgovora sa našim pacijentkinjama, ne mali broj otkrio nam je određenu anksioznost, nesigurnost, stegnutost i postiđenost u intimnim trenucima upravo zbog duboke frustracije malim, opuštenim ili izrazito neskladnim grudima. Ako savremena medicina pruža i ovakvu konkretnu, materijalizovanu mogućnost prevazilaženja određene frustracije, ne vidimo u tome – etičku dilemu, jer nije svakome data Konfucijanska mudrost ili asketska snaga (kao uostalom ni telesna lepota) u promišljanju na temu – izdizanja iznad objektivnog i zadatog problema!

3. Koliko su zadovoljne žene koje već imaju ugrađene grudne implantate?

Urađeno je mnogo studija koje su pokazale da je rezultatima operacije zadovoljno između 80 i 90% žena. Te žene bi se – ponovo odlučile za istu estetsku operaciju. To je najjači pokazatelj zadovoljstva postignutim rezultatom urađene operacije. Kod onih retkih nezadovoljnih žena uzrok su najčešće prevelika i nerealna očekivanja, uprkos iscrpnim informacijama. Sa tim u vezi razmotrimo ukratko – šta su idealne ženske grudi? Idealne ženske grudi su srazmerno velike, prirodnog oblika, jedre, bez vidljivih ožiljaka, glatke i lepe kože, bez vidljivog ruba proteze, simetrične, prirodno meke. Teško je dostići sve to istovremeno, što pacijentkinji uzimajući u obzir sve njene individualne karakteristike, detaljno objasnimo već pre operacije. Postoje i pacijentkinje koje imaju iskrivljenu sliku o izgledu svojih dojki koje su objektivno dovoljno velike i lepog oblika, ali iz nego razloga pacijentinja nije zadovoljna njima. U tom slučaju angažujemo psihologa sa zadatkom da objektivizuje pogled pacijentkinje na sopstveno telo i sopstvenu vrednost! Jedna grupa pacijentkinja čine žene koje sa izrazito istaknutim grudima neproporcionalno velikih dimenzija – žele da pošalju i određenu poruku okolini, pogotovo muškoj populaciji sa kojom dolaze u kontakt, što je već problem sociopatije ili “naročitog načina života” te osobe!

4. Šta se dešava u slučaju kada nije moguće obećati idealne grudi?

Ako operacijom nije moguće dostići idealne grudi, potrebno je smanjiti očekivanja na nivo realnih.Tako pripremljena pacijentkinja ima visoke mogućnosti za zadovoljstvo budućom operacijom. Ako pacijentkinja to ne može da prihvati, onda je intervenciju bolje odbiti.


5. Ko se najčešće odlučuje za uvećanje grudi sa silikonskim implantatima?

Prva velika grupa su odrasle devojke koje praktično nemaju dojke (grudni predeo izgleda im kao kod dečaka), pa tek pomoću operacije dobijaju normalnu veličinu i oblik grudi.
Druga grupa su mlade mame koje su nakon porođaja sa veoma opuštenim i palim grudima bez volumena. Posle porođaja i dojenja zdravim načinom života (ishrana i vežba) one telo ponovo oblikuju, ali za dojke im je potrebna estetska operacija.
Treća grupa su osobe kod kojih su grudi posle naglog gubitka većeg broja kilogarama ili česte varijacije telesne težine ili sa protokom godina – izgubile na jedrini, čvrstini, volumenu i obliku. Sve ove uzroke možemo smatrati objektivnim i sa punim razumevanjem situacije pristupiti analizi kako uraditi najsvrsishodniju operaciju sa najboljim mogućim konačnim ishodom.


6. Koja to pogrešna predstava o uvećanju grudi silikonskim implantatima preovlađuje u javnosti?

U javnom mnjenju preovlađuje uverenje da povećanje grudi znači da od grudi normalne veličine – stvaramo upadljivo povećane grudi, popularno rečeno – “seks bombe”. Zato što su medijiski najčešće promovisani takvi slučajevi i to na jedan senzacionalistički ne retko prizeman način. Činjenica je da se to ciljano radi u nekim medijima. Istina je međutim upravo ono što je već napomenuto u tekstu, da su velika većina naših pacijentkinja devojke i žene sa veoma malim grudima, pa pomoću operacije pokušavamo da im napravimo dojke normalne veličine, koje su primerene njihovim telesnim proporcijama. Te su žene – duboko opterećene svojim nedostatkom i sa bitno poljuljanim samopouzdanjem, pogotovo u sadašnjem vremenu kada se putem (opet naglašavam) – svojevrsnog medijskog “terora” prisutnog i na globalnom nivou – nameće “savršen, erotski izazovan i mladolik” izgled kao jedini – poželjan izgled. Hteli mi to da prihvatimo ili ne, ali uticaj medija je i u tom domenu ogroman.


7. Koje vrste implantata su danas na raspolaganju? Čime su punjeni grudni implantati?

U suštini razlikujemo dve vrste implantata – a obe su napravljene od silikonskog omotača, dakle silikon je u dodiru sa tkivom. Kod fiksnih implantata je veličina već fabrički određena, napunjena silikonskim gelom ili fiziološkim rastvorom. A druga vrsta implantata je takva da ih možemo dodatno napuniti kada ih pri operaciji ugradimo. Obično ih punimo fiziološkim rastvorom, koji je za organizam prihvatljiv bez upalne reakcije u slučaju da dođe do pucanja implantata.
Prednost implantata napunjenih silikonom je u tome što su sličnije tkivu dojke, te su zato prirodnije na dodir, pacijentkinja ga oseća kao deo svoga tela, a konzistencija im je sličnija konzistenciji prirodno jedrih, punih grudi.
Prednost proteza punjenih fiziološkim rastvorom je u tome što on nije opasan za telo, ako izlazi kroz omotač implantata. A njihova mana je u tome što je rastvor svojom konzistencijom manje sličan tkivu dojke, pa ga pacijentkinja više oseća, a primetniji je kao takve i na dodir. Takođe, one imaju veći procenat pucanja.
Implantati imaju glatku ili hrapavu površinu. One sa hrapavom površinom telo lakše prihvata i manja je mogućnost prenaglašene opne ili kasnijeg pomeranja proteze.
Poslednjih godina kod nas koristimo uglavnom implantate sa blago hrapavom površinom, koji su punjeni kohezivnim gelom – materijom koja zadržava svoj oblik i nije tečna. Takođe, pri eventualnoj perforaciji takvog umetka, sadržaj neće isteći napolje.


8. Kako izgleda planiranje operacije?

Postoji čitav niz objektivnih parametara koji se razmatraju prilikom pregleda pacijenta i planiranja operacije, s obzirom da svi oni utiču na njen krajnji ishod. Neki od najvažnih su:
1. stanje i oblik telesne figure u celini, telesna visina i težina
2. oblik i širina grudnog koša
3. stanje muskulature grudnog koša
4. pozicija dojki na grudnom košu
5. velicina dojki
6. oblik dojki (poluloptast, kruškast, koničan)
7. simetrija ili asimetrija dojki
8. konzistencija dojki, odnos masnog i žlezdanog tkiva
9. mobilnost odnosno pokretljivost dojki
10. položaj, veličina i projekcija bradavice i areole
11. debljina i kvalitet kože, rastegljivost, prisustvo strija
Na osnovu svih ovih parametara, hirurg se opredeljuje za:
– mesto gde će locirati rez (tip incizije)
– mesto gde će postaviti implantat (tip džepa)
– tip implantata (oblik i veličina)


9. Gde je sve moguće locirati rez?

Lociranje reza ili TIP INCIZIJE može biti:
1) Inframamarni – u pitanju je rez u brazdi koja je na spoju donjeg dela dojke i zida grudnog koša
uobičajene dužine je od 3-5cm
2) Periareolarni – rez se nalazi duž donje ivice areole, to jest na granicnoj liniji između tamno
pigmentirane i normalno prebojene kože
3) Transaxilarni – rez je u pazušnoj jami, na njenoj prednjoj ivici
4) Umbilikalni – rez je u pupku i potrebna je posebna endoskopska oprema i poseban tip
implantata koji se ubacuje kao prazna silikonska opna, a tek nakon plasiranja puni se fiziološkim rastvorom


10. Postavljanje grudnog implantata ispod ili iznad mišića?

PREMA MESTU POSTAVLJANJA IMPLANTATA operacija može biti 

1) Subglandularna augmentacija – implantat se postavlja u tkz. džep neposredno ispod mlecne žlezde, a iznad velikog grudnog mišića
2) Subpektoralni augmentacija – implantat se postavlja u tkz. džep ispod velikog grudnog mišića (m.pectoralis major)
3) Subfascialni augmentacija – implantat se postavlja ispod fascije, tj. opne velikog grudnog mišića, tako da ovaj ostaje očuvan
4) Dual-plane augmentacija – donji deo implantata nalazi se ispod žlezde, a gornji ispod velikog grudnog mišića


Postavljanje ispod mišića preporučujemo ako pacijentkinja ima malo žlezdanog tkiva i veoma tanko potkožno tkivo (kožni nabor na grudnom košu je tanji od 2 cm), da bi rub implantata bio manje vidljiv ili opipljiv, jer postavljanje ispod mišića znači deblji sloj iznad proteze. U tom slučaju je i manji procenat preizražene kapsule. Mišić pokriva samo gornju polovinu implantata, dok je kod veoma mršavih pacijentkinja donji deo pokriven samo kožom, pa se rub proteze na gornjem i spoljašnjem delu prema pazuhu ponekad može i videti. Ovaj pristup ima i svoje mane, a to su mnogo jači bol nekoliko dana posle intervencije, ograničene fizičke aktivnosti i sport, jer grudni mišić može da pomeri protezu ili zarotira je (prvih nedelja posle intervencije). Kod opuštenih dojki postavljanje ispod mišića obično treba kombinovati s podizanjem dojki, što može da znači i dodatan vidljiv ožiljak.


11. Kada se grudni implantat postavlja iznad mišića?

Implantate možemo da ugradimo iznad mišića ako ima dovoljno žlezdanog i potkožnog tkiva za prirodno pokrivanje grudnog implantata.Kod ovakve ugradnje postoji veća mogućnost nastanka preizražene opne, pa ukoliko pacijentkinja kasnije izgubi na težini, može se videti rub proteze.
Bolovi posle operacije su manji, nisu ograničene telesne aktivnosti, kao kod plasmana implantata ispod mišića.


12. Grudni implantat je strano telo?

Svaki grudni implantat je strano telo, na koje organizam pacijentkinje reaguje stvaranjem opne. A ta opna kod nekih pacijentkinja (približno 5%) je deblja i može da na svoj način oblikuje dojku, koja tako postaje tvrđa i okrugla. Inače, sama po sebi opna nije opasna za zdravlje i može da se odstrani operativnom intervencijom, ako pacijentkinji zasmeta. Na žalost ne možemo da predvidimo kod koje pacijentkinje će se to desiti. U toku 10 godina posle hiruške operacije uvećanja grudi – kapsula se javlja u 15-20% slučajeva.


13. Šta možemo da uradimo protiv izražene opne?

U ovakvim slučajevima potrebanje posebna masaža (ponekad i više od godinu dana), te ultrazvučna terapija, a na predlog fizijatra mogu se uključiti još neke fizikalne pocedure. Ako tu nema uspeha (1% slučajeva), ponovnom operacijom odstranjujemo implantat i zamenjujemo ga novim, koju stavljamo ispod mišića, gde je manja mogućnost za ponovni nastanak opne.


14. Kakav je postoperativni ožiljak?

Svako povećanje dojki grudnim implantatima podrazumeva i ožiljak. Od tehnike i pristupa zavisi veličina i vidljivost ožiljka. Danas je u trendu rez kroz pregib ispod dojke ili polukružni rez na donjoj polovini areole. Ova dva reza su zbog manje traume i manje manipulacije implantatima povezani
sa manje komplikacija. Osim toga ako se precizno postavi, izvede i ušije tkz.produženim šavom ožiljak je jedva primetan već posle 6 mesece, a unutar 2.godine gotovo potuno neupadljiv (ukoliko proces zarastanja nije kompromitovan u samom početku).


15. Uvećanje grudi implantatima pristupom kroz pupak?

Ova vrsta ugradnje grudnog implantata je rizična i neprecizna metoda, koja zahteva i posebnu opremu, zbog čega je i veoma skupa – iz tih razloga je ne izvodimo na našoj Klinici.

16. Da li je potrebna još jedna operacija tokom života?

Pacijentkinja dobija doživotnu garanciju proizvođača za slučaj pucanja proteze kada su u pitanju provereni implantati koje najčešće koristimo na Klinici.
Dvadesetpetogodišnja studija (Neal Handel, PRS, vol.117, 2006) na 1500 pacijentkinja došla je do sledećih zaključaka:
Tokom 4 godine 15% pacijentkinja je ponovo operisano, a od toga;
– 50% preizražena opna
– 20% želja za većom protezom
– 8% pomeranje proteze
– 5 % vidljiv i opipljiv rub proteze
– 2% infekcija
– od 7-14% vidljiv rub proteze u toku 10 godina.
Pojava preizražene opne (kapsule) je prve godine 3%, a za 10 godina naraste na 15 do 20%.
Uprkos svemu navedenom, 85% pacijentkinja je veoma zadovoljno rezultatima.
Potreba za još jednom operacijom može se javiti u slučaju opuštanja grudi zbog velikog gubitka težine ili opuštanja kože i potkožnih tkiva grudi iz drugih razloga, pa se javi potreba za korekcijom u smislu zatezanja i redukcije kože grudi.


17. Da li je debljina žlezdanog i potkožnog tkiva od značaja za operaciju?

Debljina potkožnog i žlezdanog tkiva odlučujuće utiče na izbor i način ugradnje grudnog implanta. Pacijentkinji koja ima debeljinu podkožnog tkiva manju od 1cm, koja ima malu i ne razvijenu žlezdu, tanku kožu i stoga izražena rebra u tom predelu – tada je implantat u većini slučajeva potrebno postaviti ispod grudnog mišića, a ne direktno ispod žlezde.


18. Koji se sve implantati danas koriste u hirurgiji uvećanja grudi?

Nove tehnologije su Plastičnom hirurgu dale mogućnost odabira između niza različitih tipova implantata koje možemo podeliti:
– prema veličini implantata koja je najčešće od 100.ml do 800.ml, a nekad i više
– prema površini implantata koja je glatka ili hrapava-teksturirana
– prema obliku implantata koja je hemisferično-poluloptasta ili anatomski-kruškasta
– prema visini implantata koji može biti niskoprofilni (širi prečnik i manja projekcija) ili visokoprofilni
(uži prečnik i veća projekcija)
– prema strukturi silikonskog gela koji može biti kohezivan ili visoko-kohezivan


19. Anatomski (kruškast) ili okrugli implantat česta je dilema?

Najvažnija prednost anatomskog (kruškastog) implantata je u tome što nam omogućava da napravimo dojku prirodnijeg izgleda. Praksa je međutim pokazala da konačni rezultat u poređenju sa okruglim implantatom nije suštinski drugačiji, zbog čega se češće odlučujemo za okrugle implantate, naime okrugli implantati su povezani sa manje komplikacija, jer se pri eventualnoj rotaciji implantata – oblik dojke ne menja, a osim toga – cena im je niža. Pri ugradnji ispod mišića obično dobijamo prirodan oblik sa okruglim implantatom. Ugradnja ispod žlezde češće podrazumeva anatomski implantat.


20. Koja se operacija preporučuje za opuštene i “uvenule” grudi?

Često je prisutna (naročito kod žena koje su rađale jednom ili više puta) situacija opuštenih i uvenulih grudi, pa je potrebno napraviti podizanje grudi, kao i njihovo povećanje – u isto vreme. Kakva kombinacija rezova i pristupa će biti potrebna zavisi od stanja grudi i od želja pacijentkinje.
1) Ako pacijentkinja ima dovoljno svog žlezdanog i masnog tkiva i želi da je poveća za jedan
broj, a nema preteranu opuštenost (razmak između bradavice i pregiba ispod dojke je manja od 6 cm), podizanje je moguće postići samo rezom oko areole, čime se dojka podiže i postavljanjem implantata radi povećanja volumena. U tom slučaju je ožiljak samo oko areole. Ako ista pacijentkinja želi veći implantat, može da dođe u obzir i rez na pregibu ispod dojke ili samo polukružni rez u donjem delu grudne areole.
2) U slučaju operativnog rešavanja problema veće opuštenosti grudi (razmak između bradavice i pregiba ispod dojke veći je od 6 ili 7cm) koje treba i uvećati za 1. do 2. broja – potrebno je uraditi podizanje i povećanje takvih grudi operacijom koje zahteva i uspravan ožiljak uz ožiljak oko areole. Ovakav ožiljak posle 2. godine postaje manje vidljiv, ali ostaje prisutan ceo život. Vidljivost ožiljka zavisi pre svega od reakcije kože i neometanog procesa zarastanja. Činjenica koja se mora napomenuti jeste da su policentrične studije širom sveta pokazale da je kod pušača zarastanje rane mnogo duže, rane čak mogu da se otvore, što za posledicu ima veći ožiljak. Zato pušačicama ne preporučujemo ovakve operacije pre nego što prestanu sa pušenjem. U SAD čak rutinski mere nivo nikotina u krvi u cilju provere da li je vreme za operaciju.

21. Da li je oblik grudi važniji od veličine?

Većinu pacijentkinja u Srbiji najpre zanima veličina budućih grudi, a nakon izvršene operacije, pažnja je najviše usmerena na oblik grudi. Zato je važno da toga budemo svesni već pri planiranju operacije. Većina žena želi oblik »prirodnih grudi«, problem ponekad nastaje u tome što je poimanje izgleda prirodnih grudi – individualno.


22. Da li grudne implantati mogu da utiču na osetljivost bradavica i dojki u celini?

Zbog same operacije bradavice mogu biti manje osetljive nekoliko meseci, a u veoma retkim slučajevima trajno, u zavisnosti od anatomske situacije i nekoliko drugih faktora. Ukoliko je proteza veća, utoliko ima više mogućnosti za povredu nerava. Međutim osetljivost se obično vrati u punoj meri unutar nekoliko meseci od operacije. Sa druge strane nije retka pojava konstantne ispupčenosti bradavica naročito kod većih implantata.


Tekst preuzet sa sajta nano lkinike Brant

субота, 18. фебруар 2023.

Uklanjanje bora sa Botox tretmanom

Razgovar sa dr Brankom Trkljom Estetskim hirurgom i direktorom Nano Klinike BRANT iz Beograda


Šta je u stvari Botox?

Botox je zaštićeno ime za Botulinumtoxin tip A. To je protein izolovan iz bakterije Clostridium botulinum, od koga je biotehnološkim postupkom dobijen aktivni biološki preparat koji – uklanja borezateže kožu i vraća mladalački izgled lica, ali i kože vrata i dekoltea!

U našoj zemlji je u ponudi pod zaštićenim nazivima VISTABELDYSPORT i naravno BOTOX i to su u svetu najpoznatiji brendovi, registrovani u 75 zemalja, uključujući većinu zemalja Evrope, Rusiju, SAD i Kanadu!

Kako deluje Botox?

Botulinumtoxin tip A (Botox, Vistabel, Dysport) deluje tako što stručno rečeno – inhibira transmisiju ekscitacije iz nervnih ćelija u mišić, drugim rečima blokira prenos nervnih impulsa sa nerava na ciljani mišić. Posmatrano fiziološki – blokiran je prenos neurotransmitera acetilholina na neuromišićnoj membrani, zbog čega nema prenosa impulsa (nema „komande za mišiće“) što dovodi do – potpune relaksacija ciljanog mišićapotpunog gubitka tonusa i nemogućnosti kontrakcije. To opuštanje ili “relaksacija” mišića izaziva – ispravljanje bora na koži ciljane regije – odnosno “zatezanje i uklanjanje bora”! Naime, ako posmatramo boru pod lupom vidimo da ona predstvalja u stvari – pregib i udubljenje na koži nastalo kao posledica – mimike, mrštenja, smejanja tj. kontrakcije mišića, a primetna je i bez mimike, zbog tonusa tj. zategnutosti mišića koji se nalaze ispod tog kožnog udubljenja. Opuštanjem mišića – blokadom neuroimpulsa uz pomoć rastvora Botulinumtoxina tipa A, posledično dolazi i do potpunog gubitka tonusa i – ispravljanja kože i nestanka bora.

Na taj način nastaje taj tkz. „efekat zatezanj čela i regije oko očiju“ ili recimo kože vrata i dekoltea, iako se u stvari radi o – opuštanju mišića i ispravljanju bora. Ovo je važno pojasniti i naglasiti zbog nekih nus-pojava koje se mogu javiti nakon intervencije. Treba naglasiti i da se ovaj se efekat ispoljava samo u uskom području gde je ubrizgan rastvor.

Svaka bočica VistabelaBotoxa ili Dysporta sadrži 50, 100, 150 ili 200 I.J. tj. jedinica sterilnog, prečišćenog, vakumom osušenog neurotoksičnog kompleksa –Botulinumtoxina A, humanih albumina i natrijum hlorida.

Sam Botulinumtoxin tipa A – dobijen je fermentacijom, dijalizom i serijom kiselih precipitata Hall soja Clostridium botulinuma sve do kompleksa koji se sastoji od neurotoksina i nekoliko dodatnih proteina i kao takav je namenjen za intramuskularnu i intradermalnu upotrebu.

Da li je Botox štetan?

Rastvor Botulinumtoxina tip A (Vistabela, Dysporta, Botoxa) je pravi LEK ZA BORE – siguran i delotvoran.

Prava eksplozija korišćenja Botulinumtoxin tretmana ili popularno Botox tretmana za zatezanje i uklanjanje bora počela je 2002. godine kada je američka Uprava za kontrolu hrane i lekova – FDA (Food and Drug Administration) jedna od najrigoroznijih u svetu, nakon višegodišnjeg kliničkog ispitivanja Botulinumtoxina tip A i njegovog dejstva na uklanjanje bora – preporučila registraciju ovog preparat kao – LEK ZA BORE. Od tada milioni pacijenata svake godine sa zadovoljstvom koriste ovaj neurotoxin u 75 država širom sveta, gde je registrovan u kozmetske i medicinske svrhe.

Botox tretman je tada postao i HOLIVUDSKI HIT jer su filmske zvezde, a potom i muzičke zvezde svetskog glasa, ali i političari i poslovni ljudi dobili najdraži poklon iz oblasti Estetske medicine! Od 2002. godine njegova popularnost neprestano raste, pa se broj korisnika ovog efikasnog sredstva za uklanjanje bora, pre svega u SAD, Kanadi i zapadnoevropskim zemljama, danas meri – milionima zadovoljnih korisnika i taj se trend ubrzano nastavlja!

Da li je Botox tretman bolan?  

Rastvor se aplikuje najtanjim iglama na tržištu uz predhodnu anesteziju regije, tako da je intervencija gotovo potpuno bezbolna.

Da li će lice posle intervencije imati ukočen veštački izgled – bez facijalne ekspresije i mimike?

Ono što želimo da postignemo ovom intervencijom jeste da uklonimo izraženu mimiku, naboranost i da vratimo mladalački izgled ciljane regije! To je „filozofija“ kojom se vodimo. Nikada nećemo uraditi intervenciju kako bismo drastično promenili nečiji izgled, već upotrebljavamo rastvor Botulinumtoxina kao sredstvo koje će pomoći da se lice podmladi, ali i spreči stvaranje – novih bora. Iskusan doktor može da napravi određeni izraz – ako pacijent insisitira na tome, ali ne i veštački izgled, jer – prirodan, a podmlađen izgled lica – nakon intervencije jeste ono što želimo da postignemo. Potrebno je naglasiti da su „na udaru“ ovog tretmana pre svega – mišići koji stvaraju neželjene bore.

Šta se dešava sa kožom regije koja je tretirana sa Botoxom, a posle prestanka dejstva ovog neuroblokatora?

Kod jednog broja pacijenata koža se vraća na – stanje pre intervencije sa Botoxom (Vistabelom, Dysportom), a kod manjeg broja pacijenata – bore se smanjuju, postaju pliće, ravnije i mnogo su manje upaljive i mesecima posle prestanka dejstva Botulinumtoxina.    

Šta je uticalo na toliku popularnost ove metode?

Pre svega – jednostavnost primene i brzina pojave efekata, jer tretman Botulinumtoxinom tip A (Botox,Vistabel,Dysport) delotvorno i bez štetnih posledica, za samo nekoliko dana – ravna i uklanja bore na čelu i oko očiju, čime efikasno zamenjuje klasične komplikovane hirurške procedure poznate kao face -lifting gornje trećine lica. Ova intervencija:

– ne ostavlja ožiljke (nema rezova – samo ubod igle), a po ceni je nekoliko desetina puta povoljnija od hirurškog fejsliftinga

– deluje krajnje lokalno – samo na mestu gde se rastvor ubrizgava i ne širi se van tog područja

– smiruje mimiku lica i sprečava produbljivanje i nastanak novih bora – kod mladjih korisnika

Koliko je potrebno vremena da bi se video efekat ove intervencije?

Prvi efekat Botox tretmana vidljiv je već u prva 3 dana, a maksimalan efekat „zatezanja“ koji će biti vidljiv sledećih meseci postiže se za 7 do 10 dana. U naredne 3 nedelje bore su nestale ili su jedva primetne i ceo predeo lica koji je tretiran dobija mlađi, jedriji i zategnut izgled! Efekat Botox tretmana obično traje od 6 do 7 meseci koliko je potrebno da mišić potpuno vrati funkciju kontrakcije. To je neki prosek, ali naravno da postoje varijacije u trajanju efekta koje su vezane pre svega za brzinu metabolisanja neurotoxina, kao i za jake mišiće, jaku mimiku, grimase, mrštenje i sl. Nakon ovog perioda se Botox tretman može ponoviti – i nema medicinskih ograničenja u broju ponovljenih tretmana!

Botox tretman – može se koristiti celog života, a da ni nakon dugotrajnog korišćenja – nema negativnih posledica, što je rezultat svih studija objavljenih u svetu.

Koliko bi trebalo da traje dejstvo i efekti na bore?                                                                                                                           

Ako se napravi dobar rastvor i pravilno aplikuje, efekti bi trebali da budu vidljivi 6 do 7 meseci.

Uobičajeno je da se Botox tretman radi 2 puta godišnje.

Zašto se kod nekih osoba bore potpuno izgube posle 3 do 4 uzastopna tretmana?

Bore na koži su tkz. kožna udubljenja koja se pružaju horizontalno, vertiklano ili radijalno, a nastaju kao posledica kontrakcije mišića. Kada blokirate kontrakciju mišića i kada se mišić potpuno opusti, bore se isprave i poravnaju sa okolnom kožom. Zato postaju neupadljive. Treba navesti još jedan faktor, naime kod ljudi postoji varijabilnost podkožnog tkiva, neko ima tanke mišiće na čelu, a neko voluminozne i jake. Kod ovih drugih posledice dugotrajne neaktivnosti zbog dejstva Botulinumtoxina tip A, dovode do primetne atrofije mišića posle nekoliko uzastopnih tretmana. Zato se posle 3 ili 4 uzastopna tretmana dakle nakon 18 do 24 meseca, događa da mimični mišići toliko atrofiraju, (smanji im se volumen) – da i bez dejstva neurotoxina nema bora.

Da li se sa Botox tretmanom mogu rešiti male ili veće asimetrije položaja obrva?

Veoma uspešno se rešavaju asimterije položaja obrva. Potrebno je iskustvo u radu i dobra procena, premer položaja obrva pre intervencije, gde se na strani koja je podignuta u tačno određene tačke plasira – više botoxa. Ne retko se dešava da se posle određenog broja tretmana izazova delimična atrofija mišića zbog čega i bez Botox tretmana – pacijent ima simetriju položaja obrva.

Zašto se za uklanjanje jakih bora mrštilica između obrva, mora tretirati centralni deo čela?

Da bi se postiglo uklanjanje (peglanje) bora između obrva potrebno je blokirati sve mišiće koji učestvuju u nabiranju kože tj. mrštenju u toj regiji čela. U pitanju je više parnih mišića, koji se prostiru ne samo u predelu između očiju, nego i u centralnom delu čela. Zato je potrebno plasirati rastvor neurotoxina – kako između obrva tako i u centralnoj regiji čela, čime će se dobiti blokada pomenutih mišića i posledično ispravljanje kože i nestanak bora.

Kolika je količina preparata potrebna za uklanjanje bora na čelu i oko očiju?

Najveću grešku prave doktori koji istu količinu Botoxa, Dysporta ili Vistabela aplikuju svim pacijentima. Naime svako lice je posebno, svako se razlikuje po veličini i parametrima, te naboranosti, dubini bora i sl. Zato je primera radi – količina preparata koja je optimalna za usko i nisko čelo, nedovoljna za visoko i široko čelo. I zato rastvor Botulinumtoxina treba aplikovati onoliko koliko je potrebno da se pokrije cela izborana regija! Nekada su odstupanja u količini – znatna, ali da bi se dobio očekivani efekat i trajnost od 6 do 7 meseci mora se ubrizgati dovoljna količinu rastvora, jer u suprotnom pacijent neće biti zadovoljan.

Ovde je potrebno naglasiti da se samo – 30% ubrizgane količine Botulinumtoxina resorbuje i deluje, zato su količina i dovoljan broj uboda neophodni da bi u dužem vremenskom intervalu bili blokirani svi mišići koji učestvuju u stvaranju bora u ciljanoj regiji!

Da li se sa botoxom mogu rešavati nasolabijalne bore?

Sa botox tretmanom se mogu rešavati sve bore na licu i vrata, ali postoje regije gde se – ne radi ovaj tretman, jer bi blokada mišića imala za posledicu – poremećaj neke od funkcija, na primer funkcija govora i žvakanja. Takva zona je i predeo nasolabijalnih bora, kao i pušačkih bora oko usta gde se evenutalno može aplikovati tkz. Bejbi-botox, tj. rastvor sa nižom koncetracijom Botulinumtoxina tipa A.

Da li se sa Botox tretmanom može „zategnuti“ koža vrata i dekoltea, ukloniti bore i podmladiti izgled tih regija?

Da, sa botox tretmanom može se rešiti problem izraženih bora na vratu i dekolteu, ali uz određene modifikacije intervencije, naime rastvor mora biti dodatno razblažen, a postoji i posebna tehnika aplikacije i posebne tačke na koži vrata i dekoltea.

Da li se sa Botox tretmanom mogu rešiti bore oko usta tkz. pušačke bore?

Bore na gornjoj usni – obično vertikalno orijentisane, nastaju predominantno kod žena zbog tanjeg derma, a posledica su kontrakcije mišića gornje usne, pre svega m. orbicularis oris-a. Ove bore se mogu ublažiti ili ukloniti sa preciznom aplikacijom Botulinumtoxina tip A. Efekat je nešto kraći nego kod uklanjanja bora u predelu čela, jer rastvor ima nižu koncetraciju Botulinumtoxina, kao i zbog višestruke funkcije usana i intenzivne kontrakcije i dinamike mišića – koja ubrzava metabolisanje Botulinumtoxina. Potrebno je napomenuti da uklanjanje bora u ovoj regiji može biti praćeno sa nekim manjim problemima pri pokretima usana tokom govora i žvakanja u prve 2 ili 3 nedelje posle aplikacije. Efekat se može produžiti i pojačati naknadnim dodavanjem specijalnog hijalurona ili postavljanjem mreže 3D turbo-mezoniti.

Zašto se dešava da ova intervencija ne uspe?

Slabo dejstvo i kratak efekat Botox tretmana je posledica:

– ili neadekvatno napravljenog rastvora

– ili nestručna aplikacija

– ili je u pitanju nedovljan broj uboda i nedovoljna količina rastvora

– ili je problem sa samim Botoxom (Vistabelom, Dysportom) koji mora da bude na temperaturi ispod nule sve dok se ne aktivira sa fiziološkim rastvorom

.- ili je istekao rok upotrebe samog botoxa

– ili je rastvor posle aktivacije izgubio svežinu ako je predugo stajao, jer mora da se upotrebi u tačno određenom vremenu, koje se ne meri nedeljama nego danima

Zašto ponekad dolazi do pada kapka posle Botox tretmana?

Sve mimične mišiće na licu inervišu grane i grančice nervusa Facialisa. Za uspešnu intervenciju čak i malu, kao što je Botox tretman – veoma je važno poznavanje tačne anatomije date regije, a naročito „hirurške anatomije“. Naime hirurška anatomija lica daje uvid kako zaista izgleda živo tkivo i inervacija određenog područja na licu. Zato ovu intervenciju koja jeste mala – najuspešnije rade hirurzi, koji odlično poznaju – hiruršku anatomiju lica i vrata, dakle Maksilofacijalni, Plastični i ORL hirurzi.

Statistike koje Amerikanci redovno i vrlo pedantno vode – govore tome u prilog, tj najmanje neželjenih reakcija i pojava se dešava kod intervencija koje rade – hirurzi! Pa tako statistika govori da se – blokada pogrešne grupe mišića, pa i ptoza kapka (spuštenost gornjeg kapka) – može javiti u oko 5% slučajeva. Ali, ako ovu intervenciju radi Maksilofacijalni, Plastični ili ORL hirurg – komplikacije se javljaju u manje od 0,01% slučajeva! To je nešto što pacijenti trebaju da imaju u vidu i o tome da promisle kada se odlučuju za doktora kod koga će raditi ovu intervenciju.

Napomenuo bih da “pad kapka” nastaje kao posledica – ne poštovanja safe-zone i preduboke aplikacije rastvora u predelu oko očiju. Diskretno spuštanje obrva i težina koju osećaju neki pacijenti u predelu gornjeg kapka – nije posledica nekorektnog rada nego je posledica blokade mišića i njegovog opuštanja, koji se zbog uticaja zemljine teže pomeraju na dole tj. blago spuštaju. Ovde je u pitanju nus-pojava koja se nekad ne može izbeći, a kako bi se dobila dugotrajnost efekta i da bi se uklonile bore na čelu neposredno iznad obrva. Dakle ova pojava nije posledica nestručnog rada – nego ubrizgavanja potrebne količne rastvora da bi se dobio dugotrajan efekat.

Šta je safe-zona?

Safe-zona je sigurna zona iznad koje se aplikuje rastvor Botulinumtoxina na čelu i oko očiju, bez opasnosti da će doći do spuštanja gornjeg kapka.

Da li posle prestanka primetne blokade mišića odmah treba da se uradi novi Botox tretman?

Pacijenti nam ne dolaze da im blokiramo mišiće nego da im uklonimo bore, a blokada mišića je neophodna da bi se taj efekat postigao, ali par meseci posle intervencije blokada počinje da popušta i sledećih nekoliko meseci pacijenti imaju delimičnu pomičnost mišiča, ali – nemaju bore. To je taj prirodni efekat koji želimo da postignemo i idealno bi bilo da bore mogu da se uklone, a da se mišići ne blokiraju. Primenom ove metode to je nemoguće, zato naglašavam ponovo, pomicanje mišića nakon 2 ili 3 meseca nije znak da je prestalo dejstvo i efekat i da je potrebno ponoviti intervenciju, nego je pravi trenutak za novu intervenciju onda kad bore postanu – ponovo vidljive na čelu i oko očiju dok je lice – u mirnom stanju, dakle bez kontrakcije mimičnih mišića.

Ko može da koristi Botox tretman za uklanjanje bora?

Sve osobe koje nemaju kožna obolenja na regiji koja se tretira, te one koje nemaju neurološka obolenja, jaku sklonost ka alergijma ili neko od sistemskih obolenja koja su navedena kao kontraindikacija za primenu ove metode – mogu da budu korisnici ovog tretmana.

Koja su ograničenja u godinama?

Ovu intervenciju mogu uraditi i mlađe osobe od 28 godina, naime tada se Botox tretman može uraditi kao preventivna intervencije protiv bora, a kod osoba koje imaju veoma jaku mimiku i sklonost čestom i izražajnom mrštenju. Kako su studije pokazale – u većini slučajeva posle 2 ili 3  tretmana (to je period od oko 12 do 18 meseci), pacijenti gube tu štetnu naviku čestog mrštenja, pa Botox tretman ne moraju više da rade.

Koliko godina je imao najmlađi pacijent za bore?

27 godina! Naime, to je bila devojka koja imala izrazito jaku mimiku i mrštenje čela, naročita između očiju. Nakon 3 uzastopna tretmana je izgubila tu naviku!

Da li Botox tretman može da se kombinuje sa drugim malim estetskim intervencijama?

Vrlo upešno se kombinuje sa hijaluronom, sa mikrodermoabrazijom i sa mezonitima u ciljanoj regiji.

Da li se sa Botox tretmanom može rešiti prekomerno znojenje?

Prekomerno znojenje dlanova i podpazušne regije se veoma uspešno rešava Botox tretmanom u trajanju od 4 do 7 meseci. Naravno, ovaj tretman ima određenih specifičnosti u pripremi i radu u odnosu na – Botox tretman za uklanjanje bora. Botulinumtoxin pomaže u kontroli znojenja privremenim blokiranjem prenosa nervnih impulsa – koji stimulišu znojne žlezde, sprečavajući time stvaranje znoja u području tretmana. Nakon primene – znojenje se obično kontroliše od 4 do 8 meseci. U proseku, ponovni tretmani potrebni su na svakih 6 meseci.

Da li se rastvor Botulinimtoxina tipa A koristi u medicini za lečenje?

Da, ima prilično široku primenu!

Koja je primena Botulinumtoxina tip A u medicini? Kod kojih patoloških stanja se koristi Botox tretman?

Botox tretman koristi se u medicini pri lečenju ili uklanjanju smetnji kod patoloških stanja kao što su:

Blefarospazam i strabizam

Botox tretman – je indikovan za lečenje strabizma i blefarospazma povezanog sa distonijom, uključujući benigne esencijalne blefarospazme ili poremećaje funkcije VII kranijalnog nerva kod pacijenata starih od 12 godina pa naviše.

Migrena

Botox tretman – je indikovan za profilaksu glavobolja kod odraslih pacijenata sa – hroničnom migrenom u trajanju od 15 ili više dana mesečno sa intervalima glavobolje koji traju 4 sata dnevno ili duže.

Spastičnost mišića gornjih i donjih ekstremiteta

Botox tretman – je indikovan za lečenje spastičnosti gornjih ekstremiteta kod odraslih pacijenata, kako bi se smanjila težina povećanog tonusa mišića kod fleksora lakta (m.biceps), fleksora zglobova (m.fleksor carpi radialis i m.fleksor carpi ulnaris), fleksora prsta (m.fleksor digitorum profundus i m.fleksor digitorum sublimis) i fleksori palca (m.adductor pollicis i m.fleksor pollicis longus).

Indikovan je i za lečenje spastičnosti donjih ekstremiteta kod odraslih pacijenata kako bi se ublažio problem povećanog mišićnog tonusa kod fleksora gležnja i nožnih prstiju (m.gastrocnemius, m.soleus, m.tibialis posterior, m.fleksor hallucis longus i m.flekor digitorum longus).

Cervikalne (vratne) distonije

Botox tretman – je indikovan za lečenje odraslih osoba s cervikalnom distonijom, kako bi se smanjila upadljivost abnormalnog položaja glave i bolova u vratu, povezanih s cervikalnom distonijom.

Urinarna inkontinencija – urgentnog tipa

Hitna urgentna potreba za mokrenjem se javlja usled snažnog stezanja mokraćne bešike koji nastaje kao reakcija na različite stimulanse: curenja vode iz česme, dodir hladne vode rukom i sl. ili bez ikakvog stimulansa. Ukoliko nema infekcije, stranog tela ili tumora u bešici, specifičnim ispitivanjima možemo pokazati da se radi o – hiperaktivnosti m.detrusora tj. mišića bešike koji izaziva urgentnu inkontinenciju. Ovakva urinarna inkontinencija se leči lekovima.

Rastvor Botulinumtoxina tipa A – ubrizgava se u bešiku i opušta mišić detrusor mokraćne bešike.

Pojačano znojenje – hiperhidroza

Botox tretman – je indikovan za lečenje teške primarne aksilarne hiperhidroze (podpazušno znojenje) kod osoba starijih od 18 godina, a koja se neefikasno leči lokalnim sredstvima. Takođe se sa upehom rešava i problem pojačanog znojenja dlanova – palmarna hirpehidroza.


Razgovor je objavljen na sajtu nano klinike Brant

четвртак, 2. фебруар 2023.

23 osnovne statistike Google pretrage za 2023.godinu

 


Kao što to svi već znamo, Google je najveći pretraživač na svetu. Da bi vaš web sajt doneo saobraćaj koji generiše potencijalne klijente i prodaju, morate biti u toku sa trenutnim statistikama Google pretrage i trendovima. Na taj način će se vaš sajt dobro rangirati.

Zato ćemo Vam u ovom tekstu predstaviti više od 20 statistika Google pretrage koji će vam pomoći da unapredite vaše poslovanje : 


Opšta statistika Google pretrage Optimizacija za pretraživače možda zvuči komplikovano, ali mnoge od aktivnosti vezanih za SEO mogu razumeti i uraditi i početnici u ovom poslu. 

Statistički podaci u nastavku teksta pokazuju važnost praćenja najboljih praksi za bolje rangiranje na Google- u, kako bi se vaš web sajt što bolje rangirao u pretrazi :

Google je najposećenija web stranica 


Samo u poslednjih mesec dana, Google je posećen 87,3 milijarde puta što znači da je najposećenija web stranica na svetu. You tube je na drugom mestu, iza kojeg sledi Facebook, pa zatim Twitter i Instagram.


Popularnost Google pretrage prevazilazi njegove mogućnosti kao pretraživača. Pored online pretraga, Google je popularan i u drugim uslugama kao što su Google Ads, Gmail i Google Workspace. U stvari, Google je i video platforma br 1 u svetu, a prati ga Youtube (koji je inače u vlasništvu Google-a ).


92% svih pretraga na globalnom nivou je na Google- u


Čak 92,70 % svih pretraga na svetu se dešava na Google-u, što ga čini najdominantijim pretraživačem. Posle Google - a, sledeći najveći pretraživač je Bing, sa 2,78 %, a zatim Yahoo sa 1,60 % od ukupnih pretraga. 

Dakle, kada sumiramo ove podatke, optimizacija za Google pretragu  treba da vam bude prioritet u vašoj strategiji digitalnog marketinga, bez obzira na to čime se bavi vaša firma i bez obzira na to koja je vaša ciljna grupa. 

Na Google- u je više od 8, 5 milijardi pretraga dnevno 


Da li ste se ikada pitali koliko se pretraga na Google-u dešava svake sekunde? 

Odgovor će vas sigurno iznenaditi - 99 000 upita za pretragu u sekundi, što predstavlja neverovatnih 8,5 milijardi pretraga na dnevnom nivou. 
Impozantno, zar ne? 
Još jedan zanimljiv podatak je da prosečna osoba pretražuje Google tri  ili četiri puta na dan.

Google indeksira 50 - 65 milijardi aktivnih web stranica  


Google ima ubedljivo najveću kolekciju indeksiranih web stranica na internetu, a taj broj je u rasponu od 50 do 65 milijardi. Ukupan indeks Google pretrage sadrži stotine milijardi web stranica i veličine je preko 100 milijardi gigabajta.
 Zato je bitno da marketing strategiju preusmerite najvećim delom na Google, jer možete da ostvarite ogroman saobraćaj na vašem sajtu ukoliko pratite Google -ove smernice za Search engine marketing (CEM). 


Statistika  Google pretraživanja


Položaj web sajta na stranicama rezultata pretrage (SERP) je od izuzetne važnosti, jer što se vaš sajt bolje rangira na Google-u, to više saobraćaja i klijenata može da dobije. 

39,6 % klikova korisnika Google-a odlazi na prvi rezultat pretrage 


U 2022.god najbolji rezultat organske pretrage na Google- u je prikupio 39,6 % svih klikova. 
Ovo je mnogo više u odnosu na 2020.god kada su najbolji rezultati imali prosečnu stopu učestalosti klikova od 28,5%.

Drugi organski unos dobija 18,4 % klikova, a treći nešto više od 10 %. Google Ads prikazan u SERP-u takođe ostvaruje više klikova na oglas koji se nalazi na vrhu - 2,1 % u poređenju sa 1,6 % za drugi oglas i 1,4 % za treći oglas po redu. 
 

Ukupan obim Google pretrage raste 10 - 15 % godišnje 


Na samom početku, 1998. godine, na Google- u je bilo 10 000 pretraga na dnevnom nivou. 2006 godine, ova cifra od 10 000 je ekvivalentna broju Google pretraga u sekundi. Sledeće godine je porasla na 3,5 miliona pretraga dnevno, da bi naredne godine taj broj iznosio čak 18 miliona.  Stopa rasta obima prerage počela je da usporava nakon 2010.godine, ali povećanje ukupnog obima pretrage od 10 - 15 % je veoma značajno.

Prosečno vreme za prvi klik je 14, 6 sekundi  


Nova studija koju je sproveo Becklinko pokazala je da je prosečno vreme koje je potrebno korisniku Google-a da klikne na nešto 14,6 sekundi. Uz to, polovina korisnika kliknula je na rezultat u roku od 9 sekundi pretrage .

65% korisnika klikne na organske rezultate pretrage 


U rezultatima Google pretrage, postoji sve veći broj funkcija kao što su video snimci, slike itd, međutim većina korisnika i dalje klikne na bar jedan od 10 plavih linkova na prvoj stranici Google pretrage. Tačnije radi se o 65 % svih korisnika. 

32,5 % rezultata Google Lens se podudara na osnovu ključnih reči u naslovu stranice


Trećina slika prikazanih u rezultatima pretrage Google Lens ima relevantnu ključnu reč u naslovu stranice. Takođe bi trebalo da se doda kjučna reč u Alt tag slike, jer 11,4 % rezultata takođe ima ključnu reč. 

Plaćen ili  organski sadržaj  Google pretrage ?


U nastavku teksta videćemo uporednu statistiku plaćenih Google reklama i organskog sadržaja :

Plaćena pretraga je 1% efikasnija u povećanju prihoda u odnosu na organsku pretragu 


Organski rezultati pretrage ostvaruju najveći broj poseta, međutim plaćeni oglasi donose 1% više prihoda. Možda je razlog za to rast pretrage slika i kupovina na  Google Lens -u, što je značajan podatak za sve e - prodavnice na internetu. 

 53,3 % ukupnog saobraćaja na internetu je organski saobraćaj 


Oganska pretraga i dalje je vodeći izvor saobraćaja na internetu - sa 53, 3 % od ukupnog saobraćaja. 

91 % web sajtova nema organski saobraćaj sa Google-a 


Prema jednom istraživanju koje je sprovedeno na preko milijardu web sajtova, čak 90, 63 % stranica uopšte nema organski saobraćaj iz Google pretraga. To može biti posledica nedobijanja backlinkova sa sajtova sa visokim autoritetom ili loših ključnih reči i tema. 
Takođe uzrok može biti da stranica ne odgovara nameri korisničkog pretraživanja, ili nije uopšte indeksirana.

1 $ potrošen na plaćene oglase daje prosečan povraćaj ulaganja od 8 $


Ekonomisti iz Google - a su objavili svoju procenu da svaki potrošen dolar na Google Ads plaćene oglase donosi 8 dolara proita. To pokazuje da pažljivo ulaganje u oglašavanje sa plaćanjem po kliku može doneti solidan profit. 

Bolja pozicija na Google pretrazi može doneti 32, 3 % bolji CTR  ( stopa učestalosti klikova ) 


Relativna stopa učestalosti klikova (CTR )  raste u proseku za 32, 3 % za svaku poziciju na kojoj se sajt pomeri naviše na Google pretrazi. Povećanje CTR-a zavisi i od toga koju je poziciju sajt imao ranije , npr. ako je bio na drugom mestu, a sada je na prvom, povećanje CTR -a može biti i čak za 74, 5 %, dok će prelazak sa desetog na deveto mesto rezultirati povećanjem od 11%. Statistika Google pretrage za mobilne telefone 


Kao što verovatno već znate - web stranica mora biti prilagođena svim uređajima. To je ključ dobrog pozicioniranja u Google pretrazi. 
U nastavku ćemo pisati o statistici pretrage sa mobilnih telefona:

59 % svih pretraga je preko mobilnih telefona


2013.godine samo 27 % Google pretraga je bilo preko mobilnih telefona. Taj procenat je stalno rastao kako su pametni telefoni bili sve zastupljeniji. U prvom kvartalu 2021.godine taj procenat iznosi čak 59 % što dovodi do zaključka da su mobilni uređaji veoma dominantni u pretragama. Zato je optimizacija vaših stranica za mobilne uređaje od velike važnosti za uspeh vašeg poslovanja.
90 % svih Google Lens pretraga dolazi sa sajtova prilagođenih mobilnim telefonima


Ako klijenti pretražuju vašu firmu preko slika, onda je sajt prilagođen mobilnim telefonima neophodan. Svako preduzeće koje se bavi e-trgovinom i koje želi da poveća prodaju, mora imati optimizovan sajt za mobilne uređaje, jer čak 90 % svih Google Lens pretraga dolazi sa sajtova prilagođenim mobilnim telefonima.

Korisnici mobilnih telefona imaju veću stopu posete 


U 2022. godini stopa posete samo jedne stranice (bounce rate) za korisnike mobilnih telefona bila je 52,9 %. Kod korisnika preko desktopa taj procena je iznosio 44 %.

Samo 17 % web stranica se rangira i na računarima i na mobilnim telefonima 


Prema podacima sa Google-a, samo 17 % stranica u organskim pretragama ostaje isto rangirano i na  računarima i na mobilnim telefonima. 8 % stranica ispada iz prvih 100. dok se 88% pomera za čak 100 mesta na Google pretrazi.

Semrush napominje da to delimično može biti posledica korišćenja različitih URL adresa za stranice na mobilnim uređajima.

Statistika poslovnih pretraga  na Google-u 
 Trendovi u pretragama mogu vam pokazati šta vaša ciljna grupa najviše traži, zato je važno pratiti koje to ključne reči dobijaju ili pak gube popularnost.

Broj pretraga za lokalna preduzeća preko mobilnih telefona porastao je za 250 % 


U periodu od 2017. do 2019.godine broj pretraga za lokalna preduzeća preko mobilnih telefona porastao je za čak 250 %. Upotreba ključne fraze “Near me” (blizu mene) u pretrazi porasla je za više od 1,5 milijardi. Zato je važno da se vaše preduzeće nađe u lokalnim pretragama. 

Amazon ima veći obim pretrage proizvoda od Google-a 


Kada je u pitanju kupovina, Google značajno zaostaje za Amazonom. Podaci pokazuju da 61% potrošača počinje pretragu proizvoda na Amazonu. Rangiranje na Google- u ukoliko imate maloprodaju, je manje uspešno od rangiranja organskog sadržaja, jer ljudi na Google-u najčešće traže opšte informacije ili pak poređenje cena, ali za kupovinu proizvoda najčešće ulaze direktno na sajtove za kupovinu. 

Pretraga ključne reči “ preuzimanje hrane iz auta” porasla je u 2020.godini za čak 3000 %


Faktori poput Pandemije korona virusa mogu mnogo uticati na statistiku pretrage na Google-u. Početkom pandemije lokalni termini za pretragu kao što su “preuzimanje hrane iz auta “ i “na mojoj ruti” porasli su za čak 3000 %. Sada su ljudi navikli da prvo pretraže  na Google-u nego da odu lično do radnje, a to se najverovatnije neće uskoro ni promeniti. 

Pretraga ključne reči “Amazon prime day “ (rasprodaja) porasla je za čak 6747 % u 2022.godini 


Od maja do juna meseca 2022. godine upit za pretragu “Amazon prime day” zauzeo je prvo mesto po najpopularnijim pretragama na svetu. Porastao je za čak 6747 %, a kako je počeo juni tako je upit za pretragu “Vimbldon “ takođe porastao za 4351 %, kako se turnir odvijao.

19,4% najskupljih ključnih reči na Google Ads-u su iz oblasti prava 


Još jedan zanimljiv podatak za kraj, naime na listi najskupljih ključnih reči za pretragu na Google -u za 2022.godinu dominirale su ključne reči iz oblasti prava. 
Zanimljivo je to da iako je “COVID 19” bio veoma popularna i skupa kategorija ključnih reči u 2021. godini, nije se našao na listi za 2022.godinu.

 

Zaključak : 

Sve ove statistike koje smo naveli u tekstu pokazuju da Google dominira kao pretraživač. Ukoliko želite da povećate broj poseta sajtu pratite smernice kako da se što bolje rangirate na Google- u i obratite pažnju i na lokalni SEO
Za istraživanje ključnih reči koristite Semrush, možete koristiti mnoge njihove alate besplatno. 
I ne zaboravite - najbolji način da se vaš web sajt bolje rangira na Google- u jeste da redovno objavljujete kvalitetan sadržaj. 

Nadamo se da Vam je tekst bio koristan, ukoliko imate pitanja ili želite da podelite neko svoje iskustvo sa nama, pišite nam ispod u komentarima. 

#teshaDesign #google #googlepretraga #statistika #2022 #SEO