четвртак, 29. август 2013.

InvektaKompanija Invekta je 10 godina posvećena pružanju kompletnog paketa usluga, znanja i servisa svim pravnim licima u Srbiji koji imaju potrebu za profesionalnim održavanjem objekata.

Specijalizovani smo za pružanje stručnih i visokokvalitetnih usluga u oblasti facility management-a. Sistem održavanja za sva pravna lica oslobađa korisnika svake brige vezane za održavanje:

higijene, 
zelenila, 
snega, 
snabdevanja papirnom konfekcijom kao i 
električarskim uslugama.

Naše usluge mogu biti isporučene pojedinačno ili kao integrisana rešenja. Integrisana rešenja kombinuju sve Vaše potrebe za uslugama u jedinstveno rešenje, a sve u službi efikasnosti i optimizacije.

Sa aspekta klijenta, po ovladavanju sinergije između usluga koje smo kreirali, kao krajnji rezultat, dobija se efikasnost troškova u organizaciji, u skladu sa sporazumom i zahtevima kupca.

Sa našim osnovnim principima direktne supervizije, konstantnim inovacijama u novim tehnologijama u našem polju, povećanjem znanja zaposlenih i bliskom komunikacijom sa klijentima, saradnja je okarakterisana kao obostrano poverenje, dugotrajno partnerstvo i apsolutna održivost.

Stručnost, iskustvo kao i profesionalni odnos prema poverenim obavezama , sublimirani sa treninzima osoblja, obezbeđuju klijentu uslugu vrhunskog kvaliteta.

Kompanija Invekta pruža najefikasnije i najprofesionalnije usluge u oblasti održavanja objekata. 
To je upravo ono što je razlikuje od drugih kompanija  u pružanju bolje usluge.