петак, 7. април 2023.

Najćešća pitanja i odgovori oko uvećanju grudi sa silikonskim implatantima

 

silikonski implatanti

1. Kakve ciljeve pokušavamo da postignemo operacijom uvećanja grudi?

Estetski hirurzi sa izraženim osećajem za lepo, skladno i harmonično teže prirodnom izgledu grudi, prirodnog oblika, koje su simetrične, bez vidljivih ožiljaka, bez vidljivih znakova proteze i sa veličinom koja odgovara drugim telesnim merama, odnosno u proporciji su sa čitavim telom pacijentkinje. Takvi zahtevi jesu visoki, ali se studioznim pristupom (analizom) – preoperativno, te pažljivim odabirom idealnog oblika, veličine, konzistencije implantata za konkretnu osobu i minucioznom tehnikom operacije mogu postići sjajni rezultati u najvećem broju slučajeva. Nikada se ne sme smetnuti sa uma koliko su nove dojke važne i za – intimni život pacijentkinje. Ponekad kod izrazito malih grudi – pacijentkinje moraju da naprave izbor šta im je važnije – veličina koja se na nagom telu prepoznaje kao estetska operacija ili prirodan oblik sa manjim implantatom. Primera radi – žena koja nema dovoljno žlezdanog i masnog tkiva da bismo napravili dovoljno veliku prirodnu dojku kakvu zahtevaju telesne proporcije – mora da odluči da li želi da napravi manje, prirodne dojke ili pak želi da ugradi veće proteze za zadovoljavanje telesnih proporcija, ali da istovremeno rizikuje da će deo proteze možda da se primećuje na golom telu. Tada moramo da napravimo kompromis u jednom pravcu.

2. Koje su psihofizičke koristi uvećanja grudi sa implantatima?

Koristi su pre svega psihičke. Ženama s malim dojkama ili sa dojkama neskladnog izgleda – ovi grudni implantati suštinski menjaju sliku o sebi, one se osećaju potpunije, ženstvenije, podignutog samopouzdanja i drugačije slike o sopstvnom telu. Žene koje su izgubile dojku zbog kancera pomoću ovih implantata pobeđuju osećaj invaliditeta i bolesti. Na sličan način pozitivan rezultat postižemo i kod izrazito malih dojki, koje su kod nas česte. Zatim kod mladih mama sa opuštenim, palim grudima koje su u velikoj meri izgubile svoj volumen, a koje ponovo žele dojke slične onima koje su imale pre porođaja. Postoji i fizički benefit koji se ogleda u većem zadovoljstvu u intimnom životu žene, obzirom da zbog povećanog samopouzdanja postaju opuštenije i otvorenije u intimnim trenucima, što je za svako ženu važno! Tokom dugih razgovora sa našim pacijentkinjama, ne mali broj otkrio nam je određenu anksioznost, nesigurnost, stegnutost i postiđenost u intimnim trenucima upravo zbog duboke frustracije malim, opuštenim ili izrazito neskladnim grudima. Ako savremena medicina pruža i ovakvu konkretnu, materijalizovanu mogućnost prevazilaženja određene frustracije, ne vidimo u tome – etičku dilemu, jer nije svakome data Konfucijanska mudrost ili asketska snaga (kao uostalom ni telesna lepota) u promišljanju na temu – izdizanja iznad objektivnog i zadatog problema!

3. Koliko su zadovoljne žene koje već imaju ugrađene grudne implantate?

Urađeno je mnogo studija koje su pokazale da je rezultatima operacije zadovoljno između 80 i 90% žena. Te žene bi se – ponovo odlučile za istu estetsku operaciju. To je najjači pokazatelj zadovoljstva postignutim rezultatom urađene operacije. Kod onih retkih nezadovoljnih žena uzrok su najčešće prevelika i nerealna očekivanja, uprkos iscrpnim informacijama. Sa tim u vezi razmotrimo ukratko – šta su idealne ženske grudi? Idealne ženske grudi su srazmerno velike, prirodnog oblika, jedre, bez vidljivih ožiljaka, glatke i lepe kože, bez vidljivog ruba proteze, simetrične, prirodno meke. Teško je dostići sve to istovremeno, što pacijentkinji uzimajući u obzir sve njene individualne karakteristike, detaljno objasnimo već pre operacije. Postoje i pacijentkinje koje imaju iskrivljenu sliku o izgledu svojih dojki koje su objektivno dovoljno velike i lepog oblika, ali iz nego razloga pacijentinja nije zadovoljna njima. U tom slučaju angažujemo psihologa sa zadatkom da objektivizuje pogled pacijentkinje na sopstveno telo i sopstvenu vrednost! Jedna grupa pacijentkinja čine žene koje sa izrazito istaknutim grudima neproporcionalno velikih dimenzija – žele da pošalju i određenu poruku okolini, pogotovo muškoj populaciji sa kojom dolaze u kontakt, što je već problem sociopatije ili “naročitog načina života” te osobe!

4. Šta se dešava u slučaju kada nije moguće obećati idealne grudi?

Ako operacijom nije moguće dostići idealne grudi, potrebno je smanjiti očekivanja na nivo realnih.Tako pripremljena pacijentkinja ima visoke mogućnosti za zadovoljstvo budućom operacijom. Ako pacijentkinja to ne može da prihvati, onda je intervenciju bolje odbiti.


5. Ko se najčešće odlučuje za uvećanje grudi sa silikonskim implantatima?

Prva velika grupa su odrasle devojke koje praktično nemaju dojke (grudni predeo izgleda im kao kod dečaka), pa tek pomoću operacije dobijaju normalnu veličinu i oblik grudi.
Druga grupa su mlade mame koje su nakon porođaja sa veoma opuštenim i palim grudima bez volumena. Posle porođaja i dojenja zdravim načinom života (ishrana i vežba) one telo ponovo oblikuju, ali za dojke im je potrebna estetska operacija.
Treća grupa su osobe kod kojih su grudi posle naglog gubitka većeg broja kilogarama ili česte varijacije telesne težine ili sa protokom godina – izgubile na jedrini, čvrstini, volumenu i obliku. Sve ove uzroke možemo smatrati objektivnim i sa punim razumevanjem situacije pristupiti analizi kako uraditi najsvrsishodniju operaciju sa najboljim mogućim konačnim ishodom.


6. Koja to pogrešna predstava o uvećanju grudi silikonskim implantatima preovlađuje u javnosti?

U javnom mnjenju preovlađuje uverenje da povećanje grudi znači da od grudi normalne veličine – stvaramo upadljivo povećane grudi, popularno rečeno – “seks bombe”. Zato što su medijiski najčešće promovisani takvi slučajevi i to na jedan senzacionalistički ne retko prizeman način. Činjenica je da se to ciljano radi u nekim medijima. Istina je međutim upravo ono što je već napomenuto u tekstu, da su velika većina naših pacijentkinja devojke i žene sa veoma malim grudima, pa pomoću operacije pokušavamo da im napravimo dojke normalne veličine, koje su primerene njihovim telesnim proporcijama. Te su žene – duboko opterećene svojim nedostatkom i sa bitno poljuljanim samopouzdanjem, pogotovo u sadašnjem vremenu kada se putem (opet naglašavam) – svojevrsnog medijskog “terora” prisutnog i na globalnom nivou – nameće “savršen, erotski izazovan i mladolik” izgled kao jedini – poželjan izgled. Hteli mi to da prihvatimo ili ne, ali uticaj medija je i u tom domenu ogroman.


7. Koje vrste implantata su danas na raspolaganju? Čime su punjeni grudni implantati?

U suštini razlikujemo dve vrste implantata – a obe su napravljene od silikonskog omotača, dakle silikon je u dodiru sa tkivom. Kod fiksnih implantata je veličina već fabrički određena, napunjena silikonskim gelom ili fiziološkim rastvorom. A druga vrsta implantata je takva da ih možemo dodatno napuniti kada ih pri operaciji ugradimo. Obično ih punimo fiziološkim rastvorom, koji je za organizam prihvatljiv bez upalne reakcije u slučaju da dođe do pucanja implantata.
Prednost implantata napunjenih silikonom je u tome što su sličnije tkivu dojke, te su zato prirodnije na dodir, pacijentkinja ga oseća kao deo svoga tela, a konzistencija im je sličnija konzistenciji prirodno jedrih, punih grudi.
Prednost proteza punjenih fiziološkim rastvorom je u tome što on nije opasan za telo, ako izlazi kroz omotač implantata. A njihova mana je u tome što je rastvor svojom konzistencijom manje sličan tkivu dojke, pa ga pacijentkinja više oseća, a primetniji je kao takve i na dodir. Takođe, one imaju veći procenat pucanja.
Implantati imaju glatku ili hrapavu površinu. One sa hrapavom površinom telo lakše prihvata i manja je mogućnost prenaglašene opne ili kasnijeg pomeranja proteze.
Poslednjih godina kod nas koristimo uglavnom implantate sa blago hrapavom površinom, koji su punjeni kohezivnim gelom – materijom koja zadržava svoj oblik i nije tečna. Takođe, pri eventualnoj perforaciji takvog umetka, sadržaj neće isteći napolje.


8. Kako izgleda planiranje operacije?

Postoji čitav niz objektivnih parametara koji se razmatraju prilikom pregleda pacijenta i planiranja operacije, s obzirom da svi oni utiču na njen krajnji ishod. Neki od najvažnih su:
1. stanje i oblik telesne figure u celini, telesna visina i težina
2. oblik i širina grudnog koša
3. stanje muskulature grudnog koša
4. pozicija dojki na grudnom košu
5. velicina dojki
6. oblik dojki (poluloptast, kruškast, koničan)
7. simetrija ili asimetrija dojki
8. konzistencija dojki, odnos masnog i žlezdanog tkiva
9. mobilnost odnosno pokretljivost dojki
10. položaj, veličina i projekcija bradavice i areole
11. debljina i kvalitet kože, rastegljivost, prisustvo strija
Na osnovu svih ovih parametara, hirurg se opredeljuje za:
– mesto gde će locirati rez (tip incizije)
– mesto gde će postaviti implantat (tip džepa)
– tip implantata (oblik i veličina)


9. Gde je sve moguće locirati rez?

Lociranje reza ili TIP INCIZIJE može biti:
1) Inframamarni – u pitanju je rez u brazdi koja je na spoju donjeg dela dojke i zida grudnog koša
uobičajene dužine je od 3-5cm
2) Periareolarni – rez se nalazi duž donje ivice areole, to jest na granicnoj liniji između tamno
pigmentirane i normalno prebojene kože
3) Transaxilarni – rez je u pazušnoj jami, na njenoj prednjoj ivici
4) Umbilikalni – rez je u pupku i potrebna je posebna endoskopska oprema i poseban tip
implantata koji se ubacuje kao prazna silikonska opna, a tek nakon plasiranja puni se fiziološkim rastvorom


10. Postavljanje grudnog implantata ispod ili iznad mišića?

PREMA MESTU POSTAVLJANJA IMPLANTATA operacija može biti 

1) Subglandularna augmentacija – implantat se postavlja u tkz. džep neposredno ispod mlecne žlezde, a iznad velikog grudnog mišića
2) Subpektoralni augmentacija – implantat se postavlja u tkz. džep ispod velikog grudnog mišića (m.pectoralis major)
3) Subfascialni augmentacija – implantat se postavlja ispod fascije, tj. opne velikog grudnog mišića, tako da ovaj ostaje očuvan
4) Dual-plane augmentacija – donji deo implantata nalazi se ispod žlezde, a gornji ispod velikog grudnog mišića


Postavljanje ispod mišića preporučujemo ako pacijentkinja ima malo žlezdanog tkiva i veoma tanko potkožno tkivo (kožni nabor na grudnom košu je tanji od 2 cm), da bi rub implantata bio manje vidljiv ili opipljiv, jer postavljanje ispod mišića znači deblji sloj iznad proteze. U tom slučaju je i manji procenat preizražene kapsule. Mišić pokriva samo gornju polovinu implantata, dok je kod veoma mršavih pacijentkinja donji deo pokriven samo kožom, pa se rub proteze na gornjem i spoljašnjem delu prema pazuhu ponekad može i videti. Ovaj pristup ima i svoje mane, a to su mnogo jači bol nekoliko dana posle intervencije, ograničene fizičke aktivnosti i sport, jer grudni mišić može da pomeri protezu ili zarotira je (prvih nedelja posle intervencije). Kod opuštenih dojki postavljanje ispod mišića obično treba kombinovati s podizanjem dojki, što može da znači i dodatan vidljiv ožiljak.


11. Kada se grudni implantat postavlja iznad mišića?

Implantate možemo da ugradimo iznad mišića ako ima dovoljno žlezdanog i potkožnog tkiva za prirodno pokrivanje grudnog implantata.Kod ovakve ugradnje postoji veća mogućnost nastanka preizražene opne, pa ukoliko pacijentkinja kasnije izgubi na težini, može se videti rub proteze.
Bolovi posle operacije su manji, nisu ograničene telesne aktivnosti, kao kod plasmana implantata ispod mišića.


12. Grudni implantat je strano telo?

Svaki grudni implantat je strano telo, na koje organizam pacijentkinje reaguje stvaranjem opne. A ta opna kod nekih pacijentkinja (približno 5%) je deblja i može da na svoj način oblikuje dojku, koja tako postaje tvrđa i okrugla. Inače, sama po sebi opna nije opasna za zdravlje i može da se odstrani operativnom intervencijom, ako pacijentkinji zasmeta. Na žalost ne možemo da predvidimo kod koje pacijentkinje će se to desiti. U toku 10 godina posle hiruške operacije uvećanja grudi – kapsula se javlja u 15-20% slučajeva.


13. Šta možemo da uradimo protiv izražene opne?

U ovakvim slučajevima potrebanje posebna masaža (ponekad i više od godinu dana), te ultrazvučna terapija, a na predlog fizijatra mogu se uključiti još neke fizikalne pocedure. Ako tu nema uspeha (1% slučajeva), ponovnom operacijom odstranjujemo implantat i zamenjujemo ga novim, koju stavljamo ispod mišića, gde je manja mogućnost za ponovni nastanak opne.


14. Kakav je postoperativni ožiljak?

Svako povećanje dojki grudnim implantatima podrazumeva i ožiljak. Od tehnike i pristupa zavisi veličina i vidljivost ožiljka. Danas je u trendu rez kroz pregib ispod dojke ili polukružni rez na donjoj polovini areole. Ova dva reza su zbog manje traume i manje manipulacije implantatima povezani
sa manje komplikacija. Osim toga ako se precizno postavi, izvede i ušije tkz.produženim šavom ožiljak je jedva primetan već posle 6 mesece, a unutar 2.godine gotovo potuno neupadljiv (ukoliko proces zarastanja nije kompromitovan u samom početku).


15. Uvećanje grudi implantatima pristupom kroz pupak?

Ova vrsta ugradnje grudnog implantata je rizična i neprecizna metoda, koja zahteva i posebnu opremu, zbog čega je i veoma skupa – iz tih razloga je ne izvodimo na našoj Klinici.

16. Da li je potrebna još jedna operacija tokom života?

Pacijentkinja dobija doživotnu garanciju proizvođača za slučaj pucanja proteze kada su u pitanju provereni implantati koje najčešće koristimo na Klinici.
Dvadesetpetogodišnja studija (Neal Handel, PRS, vol.117, 2006) na 1500 pacijentkinja došla je do sledećih zaključaka:
Tokom 4 godine 15% pacijentkinja je ponovo operisano, a od toga;
– 50% preizražena opna
– 20% želja za većom protezom
– 8% pomeranje proteze
– 5 % vidljiv i opipljiv rub proteze
– 2% infekcija
– od 7-14% vidljiv rub proteze u toku 10 godina.
Pojava preizražene opne (kapsule) je prve godine 3%, a za 10 godina naraste na 15 do 20%.
Uprkos svemu navedenom, 85% pacijentkinja je veoma zadovoljno rezultatima.
Potreba za još jednom operacijom može se javiti u slučaju opuštanja grudi zbog velikog gubitka težine ili opuštanja kože i potkožnih tkiva grudi iz drugih razloga, pa se javi potreba za korekcijom u smislu zatezanja i redukcije kože grudi.


17. Da li je debljina žlezdanog i potkožnog tkiva od značaja za operaciju?

Debljina potkožnog i žlezdanog tkiva odlučujuće utiče na izbor i način ugradnje grudnog implanta. Pacijentkinji koja ima debeljinu podkožnog tkiva manju od 1cm, koja ima malu i ne razvijenu žlezdu, tanku kožu i stoga izražena rebra u tom predelu – tada je implantat u većini slučajeva potrebno postaviti ispod grudnog mišića, a ne direktno ispod žlezde.


18. Koji se sve implantati danas koriste u hirurgiji uvećanja grudi?

Nove tehnologije su Plastičnom hirurgu dale mogućnost odabira između niza različitih tipova implantata koje možemo podeliti:
– prema veličini implantata koja je najčešće od 100.ml do 800.ml, a nekad i više
– prema površini implantata koja je glatka ili hrapava-teksturirana
– prema obliku implantata koja je hemisferično-poluloptasta ili anatomski-kruškasta
– prema visini implantata koji može biti niskoprofilni (širi prečnik i manja projekcija) ili visokoprofilni
(uži prečnik i veća projekcija)
– prema strukturi silikonskog gela koji može biti kohezivan ili visoko-kohezivan


19. Anatomski (kruškast) ili okrugli implantat česta je dilema?

Najvažnija prednost anatomskog (kruškastog) implantata je u tome što nam omogućava da napravimo dojku prirodnijeg izgleda. Praksa je međutim pokazala da konačni rezultat u poređenju sa okruglim implantatom nije suštinski drugačiji, zbog čega se češće odlučujemo za okrugle implantate, naime okrugli implantati su povezani sa manje komplikacija, jer se pri eventualnoj rotaciji implantata – oblik dojke ne menja, a osim toga – cena im je niža. Pri ugradnji ispod mišića obično dobijamo prirodan oblik sa okruglim implantatom. Ugradnja ispod žlezde češće podrazumeva anatomski implantat.


20. Koja se operacija preporučuje za opuštene i “uvenule” grudi?

Često je prisutna (naročito kod žena koje su rađale jednom ili više puta) situacija opuštenih i uvenulih grudi, pa je potrebno napraviti podizanje grudi, kao i njihovo povećanje – u isto vreme. Kakva kombinacija rezova i pristupa će biti potrebna zavisi od stanja grudi i od želja pacijentkinje.
1) Ako pacijentkinja ima dovoljno svog žlezdanog i masnog tkiva i želi da je poveća za jedan
broj, a nema preteranu opuštenost (razmak između bradavice i pregiba ispod dojke je manja od 6 cm), podizanje je moguće postići samo rezom oko areole, čime se dojka podiže i postavljanjem implantata radi povećanja volumena. U tom slučaju je ožiljak samo oko areole. Ako ista pacijentkinja želi veći implantat, može da dođe u obzir i rez na pregibu ispod dojke ili samo polukružni rez u donjem delu grudne areole.
2) U slučaju operativnog rešavanja problema veće opuštenosti grudi (razmak između bradavice i pregiba ispod dojke veći je od 6 ili 7cm) koje treba i uvećati za 1. do 2. broja – potrebno je uraditi podizanje i povećanje takvih grudi operacijom koje zahteva i uspravan ožiljak uz ožiljak oko areole. Ovakav ožiljak posle 2. godine postaje manje vidljiv, ali ostaje prisutan ceo život. Vidljivost ožiljka zavisi pre svega od reakcije kože i neometanog procesa zarastanja. Činjenica koja se mora napomenuti jeste da su policentrične studije širom sveta pokazale da je kod pušača zarastanje rane mnogo duže, rane čak mogu da se otvore, što za posledicu ima veći ožiljak. Zato pušačicama ne preporučujemo ovakve operacije pre nego što prestanu sa pušenjem. U SAD čak rutinski mere nivo nikotina u krvi u cilju provere da li je vreme za operaciju.

21. Da li je oblik grudi važniji od veličine?

Većinu pacijentkinja u Srbiji najpre zanima veličina budućih grudi, a nakon izvršene operacije, pažnja je najviše usmerena na oblik grudi. Zato je važno da toga budemo svesni već pri planiranju operacije. Većina žena želi oblik »prirodnih grudi«, problem ponekad nastaje u tome što je poimanje izgleda prirodnih grudi – individualno.


22. Da li grudne implantati mogu da utiču na osetljivost bradavica i dojki u celini?

Zbog same operacije bradavice mogu biti manje osetljive nekoliko meseci, a u veoma retkim slučajevima trajno, u zavisnosti od anatomske situacije i nekoliko drugih faktora. Ukoliko je proteza veća, utoliko ima više mogućnosti za povredu nerava. Međutim osetljivost se obično vrati u punoj meri unutar nekoliko meseci od operacije. Sa druge strane nije retka pojava konstantne ispupčenosti bradavica naročito kod većih implantata.


Tekst preuzet sa sajta nano lkinike Brant

Нема коментара:

Постави коментар